Om onze ledengroei op korte termijn een boost te geven starten we het project ledenwerving (februari tot november 2018). We zoeken een projectleider en leden voor de projectgroep ledenwerving.

Met elkaar hebben de leden van de Soester Korfbalvereniging “De Eemvogels” in 2015 afgesproken om in 2020 zo’n 200 leden te hebben. Dit naast tal van andere afspraken.

Deze doelstelling is ingegeven door twee redenen. De eerste reden komt voort uit het verlangen om voor elk wat wils te bieden als het gaat om het niveau van het korfballen. Zowel dus prestatiesport als meer recreatief korfbal. Om dit organisatorisch mogelijk te maken is vergroting van het potentieel aan spelers een belangrijke factor.

De tweede reden voor de ledengroeidoelstelling is van financiële aard. De gemeente Soest heeft haar subsidiebeleid gewijzigd. Het gevolg is dat de kosten voor de huur van de accommodatie en de zaal niet per lid, maar per vereniging worden berekend. Dat betekent dus dat bij gelijkblijvende huurkosten het aandeel daarvan per lid daalt bij toename van het ledental.

De afgelopen periode is er sprake van een lichte toename van het ledental. Van 94 leden per 1 mei 2015 naar 115 leden per 1 januari 2018. Deze groei is goed, maar om het doel te halen is het nodig de aanwas van nieuwe leden nadrukkelijker te stimuleren. Daarnaast is het van belang ook aandacht te besteden aan ledenbehoud.

Om een impuls te geven aan de groei van De Eemvogels heeft het bestuur besloten een project ledenwerving te starten. In de periode van februari 2018 tot 1 november 2018 dienen activiteiten ontwikkeld en ondernomen te worden om nieuwe leden te werven en huidige leden te behouden.

Er worden al regelmatig activiteiten georganiseerd die zowel wervende als bindende elementen bevinden. Denk daarbij bijvoorbeeld de Schoolkorfbaldag, de Kangoeroe Klup-dag, de Familiedag, het Eemvogelkerstdiner en de overige jeugd- en seniorenavonden. Deze activiteiten kunnen natuurlijk ingezet worden bij het behalen van het doel. Daarnaast kunnen en zullen er andere wellicht meer expliciete en eenmalige activiteiten ontwikkeld dienen te worden. De projectleider en zijn/haar team kunnen daarbij in overleg een beroep doen op bestaande commissies en structuren binnen De Eemvogels. Maar ook extern zijn er wellicht mogelijkheden via KiesJeSport en/of de buurtsportcoaches.

Voor het project ledenwerving is het bestuur op zoek naar mensen die gedurende deze beperkte periode aan de hand van een duidelijk en in overleg te formuleren doelstelling hiermee aan de slag gaan.

Voor meer informatie kun je terecht bij de leden van het dagelijks bestuur. Daphne, Jeroen en Hans geven je graag verdere informatie. Mailen naar bestuur@eemvogels.nl kan natuurlijk ook.