Contributie

De contributie voor het seizoen 2019-2020 bedraagt:

jaar
Senioren (vanaf 19 jaar) € 290,-
Junioren (16 t/m 18 jaar) € 245,-
Aspiranten (12 t/m 15 jaar) € 210,-
Pupillen (6 t/m 11 jaar) € 175,-
Kangoeroes (vanaf 3 jaar) € 140,-
KorfbalFit (recreanten) € 150,-
Niet-spelend lid € 30-
Donateur vanaf € 30-

Deze bedragen zijn geldig tot 1 juli 2020. Peildatum: 1 januari 2019.

De bovengenoemde bedragen zijn exclusief de jaarlijkse kosten van €20,- voor het kledingplan (de bruikleen van het wedstrijdtenue).

Aanvang lidmaatschap
Het lidmaatschap begint bij aanmelding en loopt tot het einde van het verenigingsjaar (1 juli t/m 30 juni). Bij inschrijving rekenen we €30,- inschrijfgeld. Dankzij het inschrijfgeld kunnen we de inschrijving bij het KNKV al in orde maken en de wedstrijdkleding al bestellen. Het inschrijfgeld wordt daarna in mindering gebracht op de te betalen contributie.

Lees hier meer over De Eemvogels en de mogelijkheid tot het volgen van proeftrainingen. Lid worden? Meld je direct aan via het inschrijfformulier.

Betaling contributie
Voor de betaling van de contributie ontvang je een betaalverzoek per e-mail. We maken hierbij gebruik van ClubCollect. Via de link in de e-mail kom je op je persoonlijke betaalpagina bij ClubCollect. Daar kun je je factuur bekijken en kiezen of je in één keer of in termijnen wilt betalen. Betaal je in één keer, dan kan dat via iDEAL of via automatische incasso. Kies je voor betaling in termijnen, dan gaat dat altijd via automatische incasso. Per termijn wordt een kleine administratieve bijdrage in rekening gebracht van €0,50.

Het eerste betaalverzoek ontvang je na aanmelding. Daarna ontvang je steeds aan het begin van het seizoen een nieuw betaalverzoek voor je contributie en – indien op jou van toepassing – het kledingplan.

Verzamelfactuur voor gezinnen met drie of meer Eemvogelleden
Zijn drie of meer gezinsleden lid van De Eemvogels? Dan is het mogelijk om één verzamelfactuur te ontvangen. Het is dan mogelijk om in termijnen te betalen zonder dat voor ieder lid apart de administratieve bijdrage in rekening wordt gebracht. Wil je hier gebruik van maken, neem dan contact op met de penningmeester.

Samenwerking met ClubCollect
Om de inning van de contributie te vereenvoudigen gaan we een samenwerking aan met ClubCollect. ClubCollect is geen incassobureau, maar een ondersteunend middel voor onze vereniging om ervoor te zorgen dat contributie innen makkelijker gaat. Om de betaalverzoeken te kunnen versturen zullen enkele persoonsgegevens zoals je adres en e-mailadres worden gedeeld met ClubCollect. De persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid of worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen zichtbaar voor de penningmeester. Het delen van de persoonsgegevens zal geheel conform de vereisten zijn onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).

Beëindigen lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt zonder schriftelijke opzegging bij de ledenadministratie automatisch steeds voor een jaar verlengd. Wil je je lidmaatschap opzeggen? Stuur dan vóór 1 mei van het lopende verenigingsjaar een e-mail naar ledenadministratie@eemvogels.nl.