De Eemvogels 2.0

afrit2028Waarom De Eemvogels 2.0? Verandert onze naam?
Nee, De Eemvogels blijft gewoon De Eemvogels. ‘De Eemvogels 2.0’ is een werktitel. Als bestuur zijn we druk bezig met de toekomst van onze vereniging. Bij de start van het seizoen 2014-2015 merkten we dat we als bestuur te veel met de waan van de dag bezig waren, maar zouden we niet bezig moeten zijn met de vraag waar we over vijf of tien jaar willen staan met de vereniging? Het bestuur zou meer bezig moeten zijn met ‘besturen’ en minder met het ‘managen en uitvoeren’. Daarom volgde het bestuur van oktober 2014 tot maart 2015 de cursus ‘Besturen met een visie’ en werden we gedurende het hele traject (en ook nu nog) ondersteund door Ale Meijer, zelf korfballer en professional op het gebied van visie, missie en strategie.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?
– cursus ‘Besturen met een visie’
Het bestuur volgt de cursus ‘Besturen met een visie’. Deze cursus wordt aangeboden door het KNKV. We volgen deze cursus samen met vier andere korfbalverenigingen: DKOD, Reehorst ’45, Keizer Karel en DUKO. De cursus wordt gegeven in Heelsum. Een eindje rijden dus, maar de cursus in Utrecht werd gehouden op woensdagavond…

– enquête
In december 2014 hebben we jullie middels een enquête gevraagd naar jullie mening over de Eemvogels en jullie dromen voor de toekomst. Binnen één week was de enquête door 60 mensen ingevuld. Fijn om te zien dat veel leden en ouders zo betrokken zijn bij de vereniging! (Andere verenigingen binnen de cursus ‘Besturen met een visie’ zijn erg jaloers op dit resultaat!) De enquête heeft veel inzicht en input opgeleverd en laat zien dat we als Eemvogelleden en Eemvogelouders heel erg op één lijn zitten. De wordcloud van ons gemeenschappelijke Eemvogelgevoel levert een mooi plaatje op.

– brainstormavond
Tijdens de brainstormavond in december 2014 hebben we met twintig Eemvogelleden en -ouders gedroomd en gebrainstormd over de toekomst van onze vereniging. Wat willen we wel en wat willen we juist niet? Dit leidde tot mooie dromen voor de toekomst.

– nieuwjaarsbijeenkomst: droom voor de toekomst
Alle input uit de enquête en de brainstormavond hebben we samengevoegd tot een droom voor de toekomst. Deze droom hebben we gepresenteerd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.

– klankbordgroepbijeenkomst
Na de eerdere brainstormavond in december en het delen van de toekomstdroom tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst, hebben we begin februari een groep van veertien leden, jeugdleden en ouders uitgenodigd in de kantine. Samen met hen hebben we gekeken naar welke aandachtsgebieden we selecteren voor de komende vijf jaar en welke doelen we hieraan kunnen koppelen. Op basis van de resultaten van deze klankbordgroepbijeenkomst hebben we de aandachtsgebieden en doelen verder aangescherpt. Leden en ouders die al eerder hun input hebben gegeven via de enquête, brainstormavond of klankbordgroep, zullen veel van hun ideeën hierin terugzien, net als in de eerder gepresenteerde toekomstdroom.

– brainstormavond verbeterinitiatieven
Begin maart hebben we met meer dan 25 leden en ouders verbeterinitiatieven bedacht bij de verschillende aandachtsgebieden en veranderdoelen. Hoe kunnen we onze doelen bereiken? Dit leidde tot veel mooie ideeën. Zo ontstond bijvoorbeeld het idee voor de Eemvogelbescherming (club van mensen die De Eemvogels steunen).

– nieuwe Eemvogelstructuur
Om onze toekomstplannen te kunnen verwezenlijken is een duidelijke taakverdeling en structuur noodzakelijk. We hebben daarom kritisch gekeken naar onze huidige structuur en daar een paar kleine wijzigingen in aangebracht. We zullen vanaf nu werken met de volgende structuur (die we in september tijdens de ALV officieel zullen bekrachtigen):

ALV
|
|
BESTUUR
|
                                                       |—– VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR
|
___________________________________________________
|                                                                                         |
TC       JC       AC       KC       PR       SC       BC       EBC

Zie voor een verdere toelichting dit bericht. We zijn heel blij te kunnen melden dat we ook voor elke commissie een commissievoorzitter hebben kunnen vinden.

Hoe nu verder?
De fase van het ‘denken’ is nu voorbij. We zijn nu aangekomen bij het ‘doen’. De commissievoorzitters zijn bezig hun commissies te vullen en de eerste plannen in werking te zetten. Het uitvoeren van de toekomstplannen is van start gegaan. Samen moeten we er nu de schouders onder zetten, want het mag natuurlijk niet bij dromen en denken blijven. Het is nu tijd om de doelstellingen te gaan verwezenlijken en onze vereniging zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht te versterken. Samen maken we onze vereniging nog mooier!


 

Lees hier alle berichten die tot nu toe gepubliceerd zijn over dit veranderproces.