Vanaf 1 januari 2018 verandert de manier waarop je je contributie voor De Eemvogels kunt voldoen. Hier vind je alle informatie over de nieuwe manier van contributiebetaling.

We zijn druk bezig om steeds meer zaken te verbeteren binnen de vereniging. Het innen van de contributie is een tijdrovende taak die we graag vereenvoudigen voor zowel de penningmeester als de leden. Om dat te vereenvoudigen gaan we vanaf 1 januari 2018 over op een andere manier van contributiebetaling. Je kunt kiezen uit betaling via iDEAL of via automatische incasso. We zijn heel blij dat dit voorstel goedgekeurd is tijdens de Algemene Ledenvergadering in september.

Hoe gaat de nieuwe contributiebetaling?
Vanaf nu ontvangt ieder lid aan het begin van het seizoen een betaalverzoek via e-mail. Hierin staat een link waarmee je op jouw persoonlijke betaalpagina komt. Op deze pagina kun je je betaalkeuze maken: je kunt kiezen tussen betalen in termijnen of in één keer. Als je ineens betaalt heb je de keuze tussen een betaling via iDEAL en via automatische incasso. Kies je voor betaling in termijnen, dan gaan de betalingen altijd via automatische incasso en wordt er een kleine administratieve bijdrage in rekening gebracht van €0,50 per termijn. Voorafgaand aan iedere afschrijving krijg je een aankondiging zodat je altijd netjes op de hoogte bent en ervoor kan zorgen dat er voldoende saldo op je rekening staat.

Het eerste betaalverzoek ontvang je in december 2017. Daarna ontvang je steeds aan het begin van het seizoen een nieuw betaalverzoek voor je contributie en – indien op jou van toepassing – het kledingplan. Het betaalverzoek dat je binnenkort ontvangt bevat het verschuldigde bedrag aan contributie over de periode 1 januari 2018 t/m 30 juni 2018. In dit eerste betaalverzoek worden ook eventuele contributieverschillen en openstaande bijdrage voor het kledingplan opgenomen.

Vooruitbetaalde contributie wordt retour gestort
Ook als je je contributie al vooruitbetaald hebt, ontvang je in december een betaalverzoek. De penningmeester stort in december alle vooruitbetaalde contributie voor de periode na 1 januari 2018 retour. Op die manier is het nog één keer veel werk voor de penningmeester, maar wordt het daarna voor iedereen eenvoudiger.

Zet je automatische betaling stop
Heb je een automatische betaling aan De Eemvogels ingesteld? Vergeet dan niet om die stop te zetten. Let op: zorg dat je wel je contributiebijdrage tot 1 januari 2018 voldoet.

Verzamelfactuur voor gezinnen met drie of meer Eemvogelleden
Zijn drie of meer gezinsleden lid van De Eemvogels? Dan is het mogelijk om één verzamelfactuur te ontvangen. Op die manier is het mogelijk om in termijnen te betalen zonder dat meerdere keren de administratieve bijdrage in rekening wordt gebracht. De penningmeester neemt hiervoor contact met jullie op.

Samenwerking met ClubCollect
Om de inning van de contributie te vereenvoudigen gaan we een samenwerking aan met ClubCollect. Zij hebben een systeem ontwikkeld dat een aantal dingen automatiseert, zoals het versturen van betaalverzoeken. ClubCollect is geen incassobureau, maar een ondersteunend middel voor onze vereniging om ervoor te zorgen dat contributie innen makkelijker gaat. Voor zowel de club als de leden wordt het eenvoudiger.

Om de betaalverzoeken te kunnen versturen zullen enkele persoonsgegevens zoals je adres en e-mailadres worden gedeeld met ClubCollect. De persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid of worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen zichtbaar voor de penningmeester. Het delen van de persoonsgegevens zal geheel conform de vereisten zijn onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).

Meer informatie
Wij zijn erg blij met deze stap in de goede richting. Kijk voor meer informatie over ClubCollect op www.clubcollect.com/nl/members. Heb je verder nog vragen over de nieuwe manier van contributiebetaling? Mail of bel dan naar de penningmeester: Jeroen van Kappel, penningmeester@eemvogels.nl, 06-12169410.